Nowy Sącz,

sobota, 25 kwietnia 2015

Władze Nowego Sącza przeciwne kolei aglomeracyjnej, mającej zmniejszyć skrajnie wysokie zanieczyszczenie miasta?

Pytaliśmy władz miasta o kolej aglomeracyjną. Wokół Krakowa powstała kolej aglomeracyjna. Badamy, czy to samo jest możliwe wokół Nowego Sącza. Wokół Krakowa pociągi SKA kursują co 30 minut w dni powszednie.Odpowiedziano nam iż bezcelowa jest jest dalsza dyskusja n/t polityki transportowej (wypowiedź rzecznika w rozmowie telefonicznej), organizatorem na prawach monopolu w kwestii komunikacji zbiorowej jest MPK, wg interpretacji urzędu miejskiego władze nie mogą organizować transportu szynowego w mieście (choć w innych miastach- mogą), zaś zanieczyszczenia nie są związane z polityką transportową UM Nowy Sącz.

Według informacji Europejskiej Agencji Środowiska aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10 (pozostałe cztery miasta są w Bułgarii). Najgorzej z polskich miast wypada Kraków, w którym limity przekroczone były przez 150 dni w roku, w Nowym Sączu przez 126 dni, (...) we wszystkich kontrolowanych miastach w 2013 r. dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało średnio o 500 proc. Najwyższe stężenie B(a)P odnotowano w Nowym Sączu - limity przekroczone jedenastokrotnie(...).


Przeciętna liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w wybranych miastach Europy w 2011 r. na tle wartości normatywnej
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-powietrza-przed-zanieczyszczeniami.html

Czy to oznacza że miasto Nowy Sącz nie jest zainteresowane koleją aglomeracyjną? Rozebrano już przystanek kolejowy w śródmieściu miasta. Planowane są kolejne rozbiórki torów i stacji. Rzekomo niechętne lokalne władze- podejmują jedynie decyzję o ujednoliceniu taryf komunikacji lokalnej i kolejowej podmiejskiej, ew. mogą dopłacić do kursów takiego systemu na terenie miasta- nie sa trym tematem zainteresowane.

Opis taboru do połączeń lokalnych na poszczególnych liniach,
- tabor spalinowy: linia Limanowa- Nowy Sącz Stare Miasto- Nowy Sącz Dw. Główny
- tabor elektryczny (o małej liczbie miejsc, krótkie jednostki ezt):
relacje wykorzystujące poniższy odcinek kolei podmiejskiej i wybiegające do: Gorlic, Starego Sącza, Muszyny, Krynicy.

Proponowana jest linia zelektryfikowanej kolei podmiejskiej na odcinku do śródmieścia Nowego Sącza, która obsługuje takie przystanki (podano także dystans pomiędzy nimi):

Marcinkowice
5,587 km
Nowy Sącz Chełmiec (W latach 1977-1985 przystanek Nowy Sącz Chełmiec miał nazwę Nowy Sącz Zachodni)
1,409 km
Nowy Sącz Miasto
1,871 km
Nowy Sącz (Główny)

Ideałem byłby cykl co 20 minut w relacji Nowy Sącz Miasto- Nowy Sącz Główny- Stary Sącz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz