Nowy Sącz,

niedziela, 12 kwietnia 2015

Odpowiedź władz miasta w sprawie propoozycji kolei miejskiej w Nowym Sączu

Odpowiedzi władz miasta:


Szanowny Panie,

Taka forma korespondencji z pana strony nie przystaje dziennikarzowi i jest po prostu niekulturalna. Stan przedstawiony w komentarzu Biura Prasowego jest stanem faktycznym.

Co do komentarza przesłanego na pańskiego maila, zastrzegam, że informacja Biura Prasowego w przedmiotowej sprawie może być wykorzystana tylko i włącznie w całości. Wszelkie zmiany, w tym skracanie lub dopisywanie wypowiedzi, które nie miały miejsca, będą traktowane jako wypowiedzi nieautoryzowane, naruszające zasadę rzetelnego dziennikarstwa.

Podobnie jak pan, uważam, że dalsza korespondencja w tej sprawie jest bezcelowa.


Z poważaniem,

Krzysztof Witowski

Zespół Rzecznika Prasowego

Urzędu Miasta Nowego Sącza
Subject: Re: Info rzecznik: Odpowiedź na korespondencję z dnia 20 stycznia 2015 r.

Szanowny Panie,

Pana informacje dotyczą stanu prawnego który nie istnieje- posiada Pan informacje sprzed dwóch dekad. Nie rozumie Pan nawet, kto jest organizatorem przewozów. Jak rozumiem, kwestia zgodności Pana wypowiedzi z aktualnym stanem prawnym w ogóle Pana nie interesuje, a informacje które Pan podaje są po prostu fałszywe. Przecież Pan nawet nie wie kto jest organizatorem przewozów i wskazuje Pan - stan prawny który od lat nie ma miejsca.

W tej sytuacji dalsza korespondencja jest chyba bezcelowa. Sądzę że potrafię odpowiednio przedstawić stanowisko UM w Nowym Sączu w tej sprawie, w świetle niniejszej korespondencji.

Pozdrawiam,
Adam
Szanowny Panie,

Informuję, że odpowiedź przesłana przez Zespół Rzecznika Prasowego na zapytanie z dnia 9 stycznia 2015 r. jest jedynym komentarzem w tej sprawie. Istotnie, Urząd Miasta Nowego Sącza nie odpowiada za organizację transportu w zakresie kolei podmiejskiej oraz nie planuje dowożenia pasażerów z nieużytkowanej obecnie stacji przy ul. Żeglarskiej, w ramach dodatkowej komunikacji, do centrum miasta.

Jednocześnie, dla właściwego wyjaśnienia poruszanego przez pana tematu, ponownie sugeruję kontakt z właściwą spółką PKP w celu ustalenia jakie są dalsze plany przewozów na trasie komunikacyjnej, gdzie znajduje się stacja Nowy Sącz – Centrum.

Nadal aktualna jest propozycja spotkania z prezydentem Ryszardem Nowakiem w interesującym pana temacie organizacji transportu na terenie miasta Nowego Sącza. Termin możemy ustalić po pańskim powrocie do kraju. Ponieważ jestem przekonany, że jest to dla pana temat istotny, proponuję aby w tym przypadku zamienić formę pisemną komunikacji na bezpośrednie spotkanie z panem prezydentem Ryszardem Nowakiem.

Z poważaniem,

Krzysztof WitowskiZespół Rzecznika Prasowego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz